Алфа Медика - Здравен Център  

Добре дошли!

"Алфа Медика – Здравен център" ЕООД е създадено на 14.02.2008г. в гр.Варна. Управлява се от Д-р Карлош Пинто, ДМ, ДМ (Х) към ЕТ "АИППМП" със специалности "Обща медицина" и "Хомеопатия".

Д-р Пинто е гражданин на Република Португалия, живее и работи в България от м. май 2005 г.

- Член е на Български лекарски съюз
 - Член е на Съюз на учените в  България – секция Медицина
 - Член е на Сдружение на семейните лекари – Варна
 - Председател е на Европейска медицинска организация по хомеопатия

Известен е в европейските страни – Франция, Испания, Италия и Германия като:

- експерт и консултант по важни проблеми, свързани с медицинската практика и законодателното дело
- делегат  в международни конгреси.

Д-р Пинто практикува  над 25 години медицина и негови пациенти продължават да са хора от Португалия, Великобритания и Бразилия.

"Алфа Медика - Здравен център" ЕООД
© 2009. Всички права запазени

Дизайн MARIO DESIGN
Създадено от RemoTEK