Алфа Медика - Здравен Център  

Хомеопатия

Хомеопатията е ефикасна интегративна медицинска система за лечение, която се основава на естествените тенденции на тялото да се самоизлекува.

Наричана още "нежната" медицина Хомеопатията е един от методите за профилактика и лечение на човешкия организъм, който използва малки количества природни елементи за подпомагане оздравителния процес у човека. Изгражда се на Закона за подобието – Подобното се лекува с подобно.

Хомеопатията приема, че всички симптоми в  болестта са израз на дисхармония на цялостния организъм. Тя може да  въздейства върху всякакъв вид заболявания.

Хомеопатията не лекува отделната болест, а човека като цяло. Лекуването на болестта включва всички нейни аспекти: психически и физически.
 Хомеопатията оказва изключителен ефект в комплекс от природосъобразна диета, движение и рационален режим на труд и почивка.

"Алфа Медика - Здравен център" ЕООД
© 2009. Всички права запазени

Дизайн MARIO DESIGN
Създадено от RemoTEK